Silhouette-Fashion P.C.
English  Greek  

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.silhouette-fashion.com, αποτελεί κατάστημα διάθεσης γυναικείων ενδυμάτων και λειτουργεί στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία SILHOUETTE-FASHION PRIVATE COMPANY, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Τσιμισκή 33, 1ος όροφος, ΤΚ 54624, τηλέφωνο επικοινωνίας, 2310 288224, 2310 288028 [Εφεξής η Εταιρεία]. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.silhouette-fashion.com [Εφεξής: το Ηλεκτρονικό Κατάστημα] υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναπτύσσονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την δίχως επιφύλαξη αποδοχή των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων. Ο χρήστης συνεχίζοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει ότι αποδέχεται δίχως επιφύλαξη όλους τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί μερικώς ή ολικώς, μονομερώς του όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών. Οι τυχόν μερικές ή ολικές μεταβολές παρόντων όρων θα γνωστοποιούνται στους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος και θα έχουν άμεση ισχύ από το χρόνο δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα δίχως οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Περαιτέρω η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή δίχως προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες αναφορικά με την πληρότητα την ποιότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών στα πλαίσια της παρούσας ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων μη δυνάμενων να προβλεφθούν ή έχουν ανακύψει ακούσια ή εκ παραδρομής ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι μεταβολές αυτές αποκτούν άμεσα ισχύ από το χρόνο δημοσίευσης τους στο διαδίκτυο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ως βασική πλατφόρμα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, χρησιμοποιείται το ελεύθερο, ανοικτό λογισμικό Ζen-cart και στο βαθμό που αφορά το ίδιο λογισμικό χωρίς τις προσθήκες ή μετατροπές, η αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στους κατασκευαστές του.

Χρησιμοποιείται ελεύθερο ανοικτό λογισμικό πρότυπο παρουσίασης (template) με τίτλο responsive Sheffield blue του κατασκευαστή Picaflοr-azul και στο βαθμό που αφορά το ίδιο λογισμικό χωρίς τις προσθήκες ή μετατροπές, η αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στους κατασκευαστές του.

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων κειμένων κ.ο.κ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία SILHOUETTE- FASHION PC και προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως προβλέπονται στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Στο πλαίσιο απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά, δημιουργία παράγωγης εργασίας βάσει του περιεχομένου αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος ή παραπλάνηση του κοινού σε σχέση με τον αληθή πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διάδοση, μετάδοση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, ανακοίνωση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας με την επωνυμία SILHOUETTE FASHION P.C. όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για λόγους ταυτοποίησης χρησιμοποιούνται δύο κωδικοί εισόδου: email ή όνομα χρήστη και ένας μυστικός κωδικός ασφαλείας. Κάθε φορά που τους εισάγετε διασφαλίζεται η πρόσβαση σας στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον μυστικό κωδικό ασφαλείας χωρίς περιορισμούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εσάς, μέσω των προαναφερόμενων κωδικών ασφαλείας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος -η για τη διαφύλαξη της μυστικότητας και ιδιωτικότητας τους. Σε περίπτωση μη επιθυμητής αποκάλυψης ή απώλειας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, διαφορετικά, η Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.silhouette-fashion.com, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν χρησιμοποίηση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Για λόγους ασφαλείας προτείνεται η συχνή αλλαγή κωδικού και η αποφυγή χρήσης κοινών ή ακόμη και εύκολων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γενεθλίων)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η δυνατότητα αγορά προϊόντων μέσω της παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος περιορίζεται αποκλειστικά σε άτομα ικανά να συνάπτουν συμβάσεις εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
•Αν σήμερα είστε κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το Νόμο δεν επιτρέπεται να κάνετε εγγραφή και να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα το εκτός εάν μας στείλετε προηγουμένως γραπτή και επικυρωμένη δήλωση συγκατάθεσης από γονέα ή κηδεμόνα.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης απευθύνει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα πρόταση αγοράς των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του. Η επιβεβαίωση της λήψης πρότασης αγοράς, στέλνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ, αποδεικνύει τη λήψη της παραγγελίας από το Ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση που υφίσταται διαθεσιμότητα του παραγγελόμενου προϊόντος τότε λαμβάνει άμεσα χώρα και η αποδοχή της πρότασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πληρωμές προϊόντων ή υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας SIlouette Fashion PC με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω της PayPal.

Όλες οι τιμές στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα εκφράζονται σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας ο πελάτης δύναται να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται από τον πελάτη κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής με το www.silhouette-fashion.com δεν τυγχάνουν επεξεργασίας, δεν ελέγχονται ούτε αποθηκεύονται από την ως άνω επεξεργασία, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή/και διακομιστή πληρωμής. Δε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή χρημάτων αυτή διενεργείται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο χρήστης πραγματοποίησε την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, δίχως υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Φροντίζουμε να έχουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερωμένο. Υπάρχει όμως η περίπτωση λόγω τεχνικών ή άλλων ακούσιων σφαλμάτων ή λόγω ανωτέρας βίας, προϊόντα που φαίνονται διαθέσιμα να έχουν εξαντληθεί σε κάποιο μέγεθος ή χρώμα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ενημερώνεται μέσω email και προτείνεται ο τρόπος αποκατάστασης είτε με την ακύρωση της παραγγελίας και την ταυτόχρονη επιστροφή χρημάτων, είτε με την συμφωνία νέας ημερομηνίας παράδοσης. Εάν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώσετε είτε μέσω email είτε μέσω fax ότι είστε ενήμερος –η για την έλλειψη διαθεσιμότητας και επιθυμείτε να παραμείνει η σχετική παραγγελία σε ισχύ. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Εάν για λόγους οφειλόμενους σε ανωτέρω βία, όπως ενδεικτικά κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.ο.κ. δεν είναι δυνατή η παράδοση από την Εταιρεία των προϊόντων που παραγγείλατε μέσα στην ταχθείσα προθεσμία τότε Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ” αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης αναγράφονται σε ειδική θέση κατά την υποβολή της παραγγελίας και ποικίλουν ανάλογα με την ύπαρξη διαθεσιμότητας του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Καταστήματος μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν ο χρήστης, είναι φυσικό πρόσωπο που καταρτίζει τη σύμβαση αγοραπωλησίας, ως τελικός χρήσης για προσωπική χρήση και όχι στα πλαίσια εξυπηρέτησης της ατομικής του επαγγελματικής δραστηριότητας, τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 έχει τη δυνατότατα να υπαναχωρήσει από την πώληση μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της παραγγελίας, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

ΕΥΘΗΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες- πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, www.silhouette-fashion.com δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της κατά τρόπο παράνομο, αντίθετα στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παράνομο ανήθικο προσβλητικό ή κακόβουλο. Επιπλέον δηλώνουν ότι τα στοιχεία που παρέχουν κατά του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ακριβή και ορθά. Δηλώνουν τέλος ότι αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από τυχόν μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την ανόρθωση της ζημίας και των διαφυγόντων κερδών που τυχόν προκύψουν για την εταιρεία SILHOUETTE-FASHION P.C. στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.silhouette-fashion.com» δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής τιμών – χαρακτηριστικών δίχως προηγούμενη ειδοποίηση. Περαιτέρω δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημίες που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντας είτε με επιστροφή χρημάτων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει απορρέουσα από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Καταστήματος και του Πελάτη- καταναλωτή, αρμόδια κατά τόπον είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.